SHOP

Müügitingimused

 1. ÜLDSÄTTED

  1. Käesolevad Mari Arvutid OÜ e-poe (edaspidi: e-pood) müügitingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad e-poest ostmisel internetiaadressilt www.piiks.ee. Toodete müüja on Mari Arvutid OÜ (edaspidi: müüja), aadress Mäealuse 4/1 Tallinn,12618, registrikood 10902005, tel +372 6 800 811, e-posti aadress info@piiks.ee. Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad müüja ja e-poest toodete ostja (edaspidi: klient) vahel. 

  2. Müüjal on õigus tingimusi ja hinnakirja ette teatamata muuta või täiendada. Nimetatud muudatustest ning täiendustest teavitatakse veebileheküljel www.piiks.ee ja need jõustuvad avaldamise hetkest. Kui klient esitab tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohalduvad tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimused.

  3. Kasutades e-poe veebikeskkonda muus keeles kui eesti keeles, kajastatakse vastavas keeles ka tingimused. Tõlgete mitmeti tõlgendatavuse korral lähtutakse eestikeelsest versioonist.

  4. Klient nõustub e-poest tellimuse kinnitamisega tingimustes sätestatuga.

  5. Lisaks käesolevatele müügitingimustele reguleerivad e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

 2. TELLIMUSE ESITAMINE

  1. Tellimusi saab e-poes esitada kas kasutajakontoga sisse logides või anonüümse kliendina. Tellimuste ajalugu ja soovikorvi (lemmikuteks valitud tooted) tooteid saab kasutada kasutajakontoga e-poodi sisse loginud klient.

  2. Klient valib e-poest välja soovitud toote/tooted ja lisab ostukorvi.

  3. Klient valib tellimuse tarneviisi (tingimuste punkt 4).

  4. Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades. Klient kontrollib enne tasumist, et tellimuses kajastatud tooted, kogused ja hinnad vastavad kliendi tegelikule soovile.

  5. Pärast pangalingiga tasumist tuleb kliendil vajutada nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

  6. Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile automaatse e-kirja.

  7. Müüja alustab tellimuse täitmist kui klient on tellimuse kinnitanud ja tasunud kogu tellimuse eest.

  8. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitades sellest klienti e-posti teel koos loobumise põhjusega. Juhul, kui müüja loobub tellimuse täitmisest, tagastatakse tellimuse maksumus vastavalt punktile 6.10. (viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest)

 3. TOOTE HIND JA MAKSEVÕIMALUSED

  1. Toodete hinnad e-poes on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.

  2. Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna täies ulatuses e-poes näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastavas pangas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

  3. Toodete eest on võimalik tasuda pangalingi kaudu (SEB, LHV, SWED, COOP).

 4. TOODETE KÄTTESAAMINE

  1. Kaup saadetakse kliendi poolt näidatud aadressile kulleriga.

  2. Tellitud kauba kohaletoimetamine ja üleandmine teostatakse vastavalt tellimuse vormistamise hetkel kehtivatele transporditingimustele (link).

 5. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

  1. Müüja tagab kliendi andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste (link) kohaselt ette nähtud korras. Klient kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on müüjal, kliendi nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poe kasutamiseks, tellimuse täitmiseks või tellimuse täitmise tagamiseks.

  2. Kui klient on andnud kasutajakonto sõlmimisel või muul viisil kliendi poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab müüja neid andmeid privaatsuspoliitikas fikseeritud tingimustel ja eesmärgil, sh ka kliendile teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel.

  3. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest teada e-kirja teel info@piiks.ee või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

 6. LEPINGUST TAGANEMINE, TOODETE TAGASTAMINE JA TAGASIMAKSED

  1. Pärast tellimuse kättesaamist on kliendil õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

  2. Vastavalt võlaõigusseadusele ei kehti taganemisõigus toodetele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada, sealhulgas:

   1. avatud ümbrisega audio- ja videosalvestisi või arvutitarkvara

   2. tooted, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

   3. tooted, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada

   4. tooted, mis on valmistatud eritellimusel kliendi poolt esitatud tingimusi arvestades;

   5. digitaalselt edastav kaup, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui edastamine on alanud kliendi eelneval sõnaselgel nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.

  3. Taganemisõigus ei kohaldu, kui kliendiks on juriidiline isik.

  4. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

  5. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

  6. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit: taganemisavaldus (link) ning saata see e-posti aadressile info@piiks.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

  7. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

  8. Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

  9. Juhul, kui klient on lepingust taganenud ja tagastatud tooted on nõuetekohased (sh arvestades punktis 6.2 toodut), tagastab müüja kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik kliendilt lepingu alusel saadud tasud.

  10. Tagasimaksed tehakse kliendi samale arvelduskontole, millelt tellimuse eest tasuti.

  11. Müüja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni klient on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

  12. Müüjal on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda kliendilt tagasi kaup, kui kauba hind e-poes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

 7. PRETENSIOONIDE ESITAMINE JA VASTUTUS

  1. Müüja vastutab kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal.

  2. Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul e-poe poole, saates e-kirja aadressile info@piiks.ee.

  3. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist kliendile.

  4. Kui e-poest ostetud kaubal on puudused, mille eest müüja vastutab, parandab või asendab müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab müüja kliendile kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

  5. Müüja vastab kliendi esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.